Liên hệ javiko

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ JAVIKO

( JAVIKO INTERNATIONAL MANPOWER COMPANY LIMITED )

Địa chỉ : Số 9-A4 Khu tập thể 918, Phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Email : javikojsc@gmail.com

Lê Văn Mạnh: 0981266468